Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателски комплекс на Национален военен университет "Васил Левски"
Адрес
Град: Велико Търново  5006
Улица/квартал: бул. България 76 карта
Телефони: +359 62 618 838
Факс: +359 62 618 899
Email: nvu@nvu.bg
Url: http://www.nvu.bg
Тематики
Икономика, Обществени науки, социология, Военно дело, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-954-753
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
майор Иванка Георгиева офицер за връзки с обществеността Лице за контакт
Нанко Иванов Тотев Отговорно лице