Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Славчо Николов и сие
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Батак 6 ет. 5 ап. 28 карта
Телефони: +359 885 460 084
Email: viva_nov@abv.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-25  (Стари кодове: 978-954-9595, 978-954-8060)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Славчо Василев Николов Отговорно лице
Валентин Петров Иванов Лице за контакт