Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Македонски научен институт
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Пиротска 5 карта
Телефони: +359 2 987 87 08
Email: mni-bg@dir.bg
Url: http://www.mni.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Периодични издания, История, Биографии
Статус
Активен
Кодове 978-619-7377  (Стари кодове: 978-954-8187)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Маргарита Недкова Лице за контакт
доц. д-р Александър Гребенаров председател на УС Отговорно лице