Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
GRANT CARDONE cee
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. 6-ти септември 30 карта
Email: office@grantcardone.cz
Url: http://www.grantcardone.bg
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90360
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Катерина Върбанчовска управител Отговорно лице