Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Моята книга"
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: жк Гоце Делчев бл. 7 вх. В ап. 12 карта
Телефони: +359 899 937 568
Email: moqtakniga@gmail.com
Url: http://www.mybook.wordpress.com
Тематики
Наука, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92381
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Андриана Светлинова Спасова-Топурова управител Отговорно лице