Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Научноинформационен център Българска енциклопедия БАН
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев 4 ет. 5 карта
Телефони: (02)871-80-57; (02)979-67-31
Email: encyclopedia@mail.bg
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-8104
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Снежана Николова директор Отговорно лице