Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Научноинформационен център "Българска енциклопедия" БАН
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев бл. 24 карта
Телефони: +359 896 280 488, +359 2 979 22 90
Email: encyclopedia@bulg-enc.bas.bg
Url: http://www.bulg-enc.bas.bg/
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-8104
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Виктория Живкова Лазова директор Отговорно лице