Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИК Полиграф
Адрес
Град: Разград  7200
Улица/квартал: ул. Антим I 8 А карта
Телефони: +359 84 660 191
Email: poligraf@mail.bg
goro68@abv.bg
Url: http://polygraphprint.com/
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-773  (Стари кодове: 978-954-90592)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Георгиев Лице за контакт
Калоян Енев Отговорно лице