Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АРТЕМАКС
Адрес
Град: София  1359
Улица/квартал: ж.к. Люлин бл. 517 вх. Е ет. 15 ап. 1 карта
Телефони: +359 879 189 019
Email: office@galikbg.com
Тематики
Икономика, Учебници за ВУЗ, История, Право, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-582  (Стари кодове: 978-954-8008)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Георгиев Лазаров управител Отговорно лице