Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Оксиарт
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: ул. Лидице 45 карта
Телефони: (02)804-31-33
Email: oxiart@mail.bg
oxiart@gmail.com
Url: http://www.bricks-bg.com
Тематики
Философия, Християнска религия, Вътрешна политика, международна политика, История, Детско-юношеска литература, Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-704
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Татяна Кръстева Рашкова управител Отговорно лице