Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: жк Овча купел, ул. Монтевидео 21 карта
Телефони: +359 2 811 01 65
Email: irageorgieva@nbu.bg
Url: http://www.nbu.bg
Тематики
Икономика, Книги за изучаване на език, Селско стопанство, Обществени науки, социология, Учебници за ВУЗ, Право, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-233  (Стари кодове: 978-954-535)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ира Георгиева Лице за контакт
Надя Терзиева Отговорно лице