Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
MNEMOSYNE
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: ул. Димитър Манов 18 ет. 3 карта
Телефони: (02)953-65-84
Email: vassinikolova@gmail.com
Тематики
Учебници за ВУЗ, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-954-8829
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Василка Николова Георгиева управител Отговорно лице