Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академично издателство "Талант" на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Адрес
Град: Пловдив  4003
Улица/квартал: бул. Дунав 78 карта
Телефони: +359 32 960 360, +359 32 960 406
Email: uard@uard.bg
talant@uard.bg
president@uard.bg
Url: http://www.uard.bg
Тематики
Икономика, Пътуване и туризъм, Селско стопанство, Учебници за ВУЗ, Компютър и информационни науки, обработка на данни, Промишленост, бизнес и мениджмънт, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-203  (Стари кодове: 978-619-7048, 978-954-91328, 978-954-9498)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Светла Георгиева Димитрова президент Отговорно лице
Милена Спасова Деянова Лице за контакт