Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българска генеалогична федерация "Родознание"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Георги Ст. Раковски 27, читалище "Слявянска беседа" карта
Email: bgagenealogie@abv.bg
Тематики
История, Генеалогия
Статус
Активен
Кодове 978-954-8927
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Антоанета Запрянова председател Отговорно лице Телефони: (02)954-18-35