Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
РЕК ЛАМ НО
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. 6-ти септември 18 карта
Телефони: +359 2 988 94 70
Email: dimitrov@metromedia.bg
Тематики
Научно-популярна литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91824
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Василев Димитров управител Отговорно лице