Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Мария Иванова Сертова
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Горно Броди 38 карта
Телефони: +359 888 037 171
Email: moiataprikazka@abv.bg
Url: http://individualniprikazki.com
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91217
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Иванова Сертова Отговорно лице