Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Булфила
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: карта
П.К.: 960
Факс: (02)953-36-20
Email: bulphila@abv.bg
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Нумизматика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7111  (Стари кодове: 978-954-90666, 978-954-92065, 978-954-90132)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Тотев Монев Отговорно лице