Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Web of Open Science
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: р-н Приморски, ул.Царевец бл.2 вх. 3 ет. 8 ап. 143 карта
Email: office@webofopenscience.com
Url: http://webofopenscience.com
Тематики
Физика, Математика и статистика, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-619-91645
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Райчев Отговорно лице