Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Калин Савов
Адрес
Град: София  1619
Улица/квартал: ул. Студен кладенец 10 вх. Б карта
Телефони: +359 2 857 31 32
Email: kalin@cores.bg
Тематики
Философия, Спорт, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-92008
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Калин Иванов Савов Отговорно лице