Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Верен
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 1 карта
Телефони: +359 2 981 62 41;+359 888 562 679
Email: info@veren.org
Url: http://www.veren.bg
Тематики
Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-619-231  (Стари кодове: 978-954-8225, 978-619-7015)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Марияна Иванова Лице за контакт
Юлиана Ненова Отговорно лице