Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Верен
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 1 карта
Телефони: +359 2 981 62 41
Факс: +359 2 980 05 21
Email: info@veren.org
veren@veren.org
Url: http://www.veren.org
Тематики
Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-619-231  (Стари кодове: 978-954-8225, 978-619-7015)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Верен
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 1 карта
Телефони: +359 2 981 62 41,+359 888 562 679
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Юлиана Любомирова Балканджиева Отговорно лице