Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ВИНИ - 1837
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: карта
Телефони: +359 888 308 423
Email: vini1837@abv.bg
Тематики
Научно-популярна литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9437  (Стари кодове: 978-954-91103, 978-954-91603)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Венко Маринов Драгозов управител Отговорно лице