Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
An Primo
Адрес
Град: Кричим  4220
Улица/квартал: ул. Търговска 30 карта
Телефони: +359 885 901 512
Email: magdalena.pirgova@anprimo.bg
Url: http://www.anprimo.bg
Тематики
Изкуство, Пътуване и туризъм, Наука, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-263
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Михаел Робертус Мариа Ван Гейт управител Отговорно лице
Магдалена Пиргова Лице за контакт