Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Smokov
Адрес
Град: Шумен  9700
Улица/квартал: ул. Съединение 45 карта
Email: info@smokov.com
Url: http://www.smokov.com
Тематики
Изкуство, Научно-популярна литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92781
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Калоян Пламенов Смоков Отговорно лице
Стилиян Пламенов Смоков Лице за контакт