Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Съюз на евангелските съборни църкви в България
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Солунска 49 карта
Телефони: (02)980-56-85
Факс: (02)980-69-02
Email: haemeth@gmail.com
Тематики
Християнска религия, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-92922
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Данаил Петров Игнатов председател Отговорно лице