Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Знание и бизнес
Адрес
Град: Варна  9001
Улица/квартал: бул. Сливница 2 ап. офис 209 карта
Телефони: +359 893 492 350, +359 893 492 352
Email: eknigibg@gmail.com
Url: http://www.eknigibg.net
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Икономика, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-619-210
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.eknigibg.net
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р ик. н. Петко Щерев Илиев Отговорно лице