Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Оборище 4 карта
Телефони: +359 2 987 56 11, +359 878 445 457
Email: synodicalchancellery@abv.bg
desidp@gmail.com
Url: https://www.bg-patriarshia.bg
Тематики
Християнска религия, Учебници за СОУ
Статус
Активен
Кодове 978-619-92582  (Стари кодове: 978-619-91522, 978-619-92531)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мелнишки епископ Герасим Главен секретар на Св. Синод на БПЦ-БП Отговорно лице
Десислава Панайотова Експерт "Програми и проекти" Лице за контакт