Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИЗИМАТ.БГ
Адрес
Град: София  1619
Улица/квартал: ул. Войводина могила 52 вх. В ет. 2 ап. 8 карта
Телефони: +359 888 870 812
Email: office@easymath.bg
Url: https://easymath.bg/
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-91878
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ирина Панева Отговорно лице