Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Вивид Райс
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Добри Войников 45 карта
Телефони: +359 888 519 980
Email: vividrise@gmail.com
Тематики
Спорт, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7234
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Даниела Попова Лице за контакт
Вивиан Новкова управител Отговорно лице