Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЛИРИОС
Адрес
Град: София  1517
Улица/квартал: жк Сухата река бл. 2 карта
Телефони: 0878 349-001
Email: agapekonstantin@hotmail.com
liriosltd@gmail.com
Тематики
Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-7151
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Константин Йорданов Димитров управител Отговорно лице