Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Възрожденците
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: бул. Цар Борис III 37 карта
Телефони: (032)289-561
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-2949  (Стари кодове: 978-954-91035, 978-954-90474)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Влайков Колев Отговорно лице