Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Alenour Veles
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: карта
Url: https://alenourveles.wixsite.com/alenourveles
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92666
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Айсу Мехмедова Юмерова Отговорно лице