Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Шям
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: ул. Св. св. Кирил и Методий 147 карта
Телефони: +359 879 362 325
Email: fernando1@abv.bg
Тематики
Религия и теология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91349
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Фахрадин Фахрадинов Отговорно лице