Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЦветаБук
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: ул. Д. Манов 64 карта
Телефони: +359 887 238 209
Email: tsvetabook@gmail.com
Url: http://www.tsvetabelcheva.com
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90488
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цвета Бойкова Белчева управител Отговорно лице