Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Институт за национална и международна сигурност
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Граф Игнатиев 14 ет. 1 ап. 1 карта
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, Право, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-619-7143  (Стари кодове: 978-954-91927, 978-954-90695)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Тодор Стоянов Трифонов Отговорно лице