Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Интел дизайн
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: Петьофи 9 карта
Телефони: (032)629-454, 0888 655-064
Email: office@inteldesign.bg
Url: http://www.inteldesign.bg
Тематики
Техника, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7178
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивилин Николов Кюркчийски управител Отговорно лице