Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
D & D Factory
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Александър Стамболийски 41 карта
Телефони: +359 886 943 766
Email: denise.gerganova@gmail.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Аудио-визуални материали, видео, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-234  (Стари кодове: 978-619-90069, 978-619-7141)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Дениз Герганова управител Отговорно лице