Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Младежко сдружение - България
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Кърниградска 2 вх. Б карта
Телефони: +359 877 726 494
Email: msbg2006@abv.bg
Url: http://www.osanna313.com
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика
Статус
Активен
Кодове 978-619-91618
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елица Христова Отговорно лице