Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
СИМЕЛПРЕС
Адрес
Град: София  1463
Улица/квартал: ул. Орфано 4 карта
Телефони: +359 889 510 770
Email: simelpress@abv.bg
Тематики
Поезия, Учебници за ВУЗ, Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-183  (Стари кодове: 978-954-91482, 978-954-2918, 978-954-9487)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София
Улица/квартал: ул. Здраве 13 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Биляна Спасова Лице за контакт
Людмила Даскалова - Серафимова Лице за контакт
Симеон Стойчев Димитров управител Отговорно лице