Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Туристическо дружество "ОЙЛАРИПИ"
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. проф. Джовани Горини 5 карта
Телефони: +359 882 292 877
Email: club@oilaripi.com
Url: http://www.oilaripi.com
Тематики
Пътуване и туризъм
Статус
Активен
Кодове 978-619-91608  (Стари кодове: 978-619-90415)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Живко Момчев Момчев председател на УС Отговорно лице