Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АртГраф
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: жк Гео Милев, ул. Хубавка 6 карта
Телефони: +359 2 423 52 15
Email: artgraf@abv.bg
Тематики
Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7749  (Стари кодове: 978-954-9401, 978-619-7368)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Иванов Захариев Отговорно лице