Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Регионална библиотека "Сава Доброплодни" - Сливен
Адрес
Град: Сливен  8800
Улица/квартал: ул. Никола Карев 1 карта
Телефони: +359 44 622 441
Факс: +359 44 622 441
Email: rpetrova@iradeum.com
reglibsliven@iradeum.com
Url: http://reglibsliven.iradeum.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Библиография и библиотекознание, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7239  (Стари кодове: 978-619-90081)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Росица Петрова-Василева директор Отговорно лице