Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
PPTL
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: жк Хиподрума бл. 134 вх. Б ап. 100 карта
Телефони: 0888 614-955
Email: lg@pptl.bg
Url: http://www.pptl.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-180
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любов Георгиева Миронова управител Отговорно лице