Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол при Тракийски университет - Стара Загора
Адрес
Град: Ямбол  8600
Улица/квартал: ул. Граф Игнатиев 38 карта
Телефони: +359 46 669 181, +359 889 740 755
Факс: +359 46 669 183
Email: ftt-yambol@ftt.uni-sz.bg
vanya.stoykova@trakia-uni.bg
Url: http://www.uni-sz.bg/truni5/
Тематики
Техника, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7340  (Стари кодове: 978-954-9999, 978-954-90763, 978-954-90573)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р инж. Ваня Стойкова Отговорно лице