Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите - Тракийски университет, Стара Загора
Адрес
Град: Стара Загора  6010
Улица/квартал: ул. Армейска 9 карта
Телефони: +359 898 520 979
Email: dipku@trakia-uni.bg
Url: http://www.dipku-sz.net
Тематики
Философия, Психология, Литература, езикознание, лингвистика, Спорт, Учебници за ВУЗ, История, Химия, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-691
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова директор и председател на съвета на ДИПКУ Отговорно лице
Севдалина Кирчева Лице за контакт