Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово
Адрес
Град: Габрово  5300
Улица/квартал: ул. Хаджи Димитър 4 карта
Телефони: +359 66 827 500
Email: uniz@tugab.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-954-683
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. Илия Железаров Отговорно лице
инж. Снежана Цанева Лице за контакт