Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Нови знания"
Адрес
Град: София  1756
Улица/квартал: бул. Климент Охридски 1 А ет. 2 карта
Телефони: +3592 971 36 00, +3592 971 95 39
Факс: +3592 971 36 00
Email: novi_znania@balkanbit.com
Url: http://www.noviznania.com
Тематики
Учебници за ВУЗ, Учебници за средни специални учебни заведения и техникуми, Енциклопедии, справочници, речници, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-954-2907  (Стари кодове: 978-954-9740, 978-954-9315)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Александров Бичев Отговорно лице
Антония Благоева (мениджър) Лице за контакт