Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Парнас
Адрес
Град: Русе  7000
Улица/квартал: ул. Николай Здравков 2 карта
Телефони: +359 82 82 60 16
Email: office@parnas.bg
Url: http://www.parnas.bg
Тематики
Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8483  (Стари кодове: 978-954-8560)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пламен Георгиев Абаджиев управител Отговорно лице