Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Йоанна Върбанова
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: ул. Козяк 19 карта
Email: joannapvarbanova@gmail.com
Url: http://tastydiet.bg/
Тематики
Здраве и красота
Статус
Активен
Кодове 978-619-90868
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://tastydiet.bg/
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йоанна Петрова Върбанова Отговорно лице