Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Група Цвят - България
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Георги С. Раковски 108 карта
П.К.: 744
Телефони: +359 886 275 799
Email: colorgroup@abv.bg
Тематики
Изкуство, Архитектура и дизайн, Живопис и рисуване, Техника
Статус
Активен
Допълнителна информация
Основни приоритети в тематиката на изданията са: "цветознание" и "колориметрия".
Кодове 978-619-7226  (Стари кодове: 978-954-91315, 978-954-92092)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ралица Тодорова Гелева-Цветкова зам. председател Отговорно лице