Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Мартилен
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Цар Симеон 5 карта
Телефони: (02)983-19-00
Email: martilen@abv.bg
Url: http://www.martilen.com
Тематики
Домакинство и готварство, Учебници за ВУЗ, История, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-598
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Нели Гунева Отговорно лице