Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Полимона
Адрес
Град: Монтана  3400
Улица/квартал: бул. Христо Ботев 70 карта
Телефони: +359 888 927 178
Email: polimona@mail.bg
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7769  (Стари кодове: 978-954-9966, 978-619-7190)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илия Замфиров Илиев управител Отговорно лице